O nás | Carta
O nás

O nás

Naša história siaha až do roku 1997, kedy bola založená spoločnosť STEPA Slovakia, s.r.o., ktorá sa pod týmto názvom úspešne etablovala na slovenskom trhu.

Firma bola založená majiteľmi českého výrobného a spracovateľského závodu v oblasti papiera Stepa s.r.o. Lanškroun ako samostatná obchodná spoločnosť s prvotným zámerom distribúcie a predaja jej vlastných výrobkov na slovenskom trhu.

Hlavným produktovým portfóliom boli najmä papierové kotúčiky do registračných pokladníc a ostatný papierenský sortiment pre oblasť kancelárskych a školských potrieb (napr. faxový papier, plotterové role, školské výkresy, zložky farebných papierov a pod.) a papierovej hygieny.

Do mesta Ružomberok bola spoločnosť STEPA Slovakia s.r.o. situovaná z titulu jeho historickej papierenskej tradície a výhodnej polohy v strede Slovenska. Vzhľadom na požiadavky trhu a zákazníkov postupne naša firma rozširovala svoje portfólio a v súčasnej dobe zastáva stabilnú pozíciu dodávateľa spotrebných materiálov na slovenskom trhu.

V roku 2016 došlo k zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti odkúpením obchodného podielu bývalým riaditeľom a konateľom spoločnosti STEPA Slovakia s.r.o., ako aj k zmene jej názvu na nový, a to CARTA Slovakia, s.r.o. Dlhoročné obchodné a najmä osobné väzby s firmou Stepa s.r.o. Lanškroun však zostali naďalej prioritou v pokračovaní vzájomnej obchodnej spolupráce.

V súčasnosti úspešne rozvíjame svoje obchodné aktivity aj novými smermi. Uvádzaním inovatívnych výrobkov na slovenský trh, ich výhradným zastúpením a distribúciou pre SR máme záujem byť dynamickým a vyhľadávaným obchodným partnerom pre iné obchodné spoločnosti a širokú verejnosť.

Ako sme postupne rástli

Ako sme postupne rástli